Game Mini Mới :

HOẠT HÌNH Tom And Jerry - Tom And Jerry Cartoon FULL

Mèo Tom và chuột Jerry

Tom, (trong tập đầu thì được gọi là Jasper) Ban đầu mèo Tom được gọi là Jasper tuy nhiên sau này được đổi tên. Tom là một chú mèo có màu lông xanh trắng và là dạng mèo lông ngắn, là chú mèo giữ nhà trong một gia đình bình thường có một cuộc sống khá nhàn hạ khi chỉ có việc là ngày ngày đuổi bắt Jerry. Jerry là một chú chuột nhà nhỏ màu nâu thường sống ở hang nằm sâu trong tường. Tom to lớn và khỏe mạnh hơn Jerry thế nhưng về độ tinh ranh và nhanh nhạy thì lại không bằng. Trong hầu hết các trận chiến, Tom chẳng bao giờ hại thành công chú chuột Jerry,thay vì tận số bắt được và Jerry cũng có sự giúp đỡ nhiều hơn cả. Chỉ có một số tập Tom và Jerry giảng hòa và trở thành bạn bè thân thiết. Dù cho ghét nhau và luôn tìm mọi cách để hãm hại đối phương thế nhưng khi Tom hoặc Jerry gặp phải tình huống thực sự nguy hiểm và bị đe dọa bởi một kẻ thứ 3 thì cả hai lại trở thành "ân nhân cứu mạng" của nhau. Tom cũng là một chú mèo khá đa tình. Mối tình đầu của Tom là nàng Toots, cô nàng mèo xuất hiện trong tập Puss n' Toots. Toots gọi yêu Tom là Tommy tuy nhiên sau này Tom lại đem lòng yêu một nàng mèo khác là Toodles Galore. Trong phim, rất nhiều nhân vật phụ trong có thể nói, thế nhưng hai nhân vật chính thì rất ít. Tom chết trong loạt phim tổng cộng 5 lần tuy nhiên lại được cứu sống.

1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lr02efZId5CUwstBIARs5dMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/au6RW7m6rU-KCZi6uA2lUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UT9XVUNHqXtJXK8k1vWEcdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5tFbYbyThS1uJ0zT8Yz_AdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vs8RLBxhnKD6u7zaU8wfYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d03o_GnMb0S_8AdsTQqkZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GzuVNlhKmhf0x2rCKYIbltMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZvEVVgEXJOOc8sMYNUDZvtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2idGrjFSDQ8rNmBu4Vv1KdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VVk0s4p3UUvMdxn0ZDfUwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/irW52dtmTCR8VvxbsW2oQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nmd-vejThy4Qh8Wm0BLmGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9hximj87dcBICWMgJnpgTNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AJG4QMwGsJbig-UJOSZrDtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fGV36aPjvvxLVE5mTWoHLdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/72MpTR4qt6mPg06GF4IKRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rYTol7-kvMkWgA2taa7Cf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NiLMii6gUXpSFdNW3sTNxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gWYOhjsqnGTFDS1ir3opKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xmxn2BIDu7ADcy9f5m8iGtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/udCPs_7h38rn-maJjEjS6dMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/27W6fdugPG35DEd5tGsOHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cSJZc9a7Hi214fMuLd_lt9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sUrqe8r6T3SSagUTCtA2dtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/A__1HngVE89nL-fF09oWqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yRXqdGziwXS8lPKBLZPIUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uX8UFF7ET26vLtpswHU7v9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L8rfFxpUvAZ0q6EhtIfN1NMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ue3srUa1ljWl9HJdMG5CIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yJwGhlJ3V5F471p8VtDXu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ReLjPz1X1soIuptEQZ_EbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EZbqjeNp51ksCZ0AvQyi5tMTjNZETYmyPJy0liipFm| 33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lrfs3L0jRg-UJvAIncSVSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dgxXIQq1QQ6XdnzLHwqb09MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eYx_eLDSonRMkZ4izUvFbNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eYzIi9_Wzs2omMkn0kk01NMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/INpxXO8jVnDa7Fqta4JnzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2j_iiHgk4XPHOWsGozgIv9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JN5F8e-2aB7jOBNPQxzT7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MTE3MjLXeBwpaTdOGVu4CdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WJfqO20zcir7aranyl6oo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HLDjdq6SBEott6OfrINEOdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FnlnX0YFC-SOo583PVl8uNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fU-umgqcrpEgl-nMi6b5g9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 45;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BqggYNHem2Zc7rFA5Adn8dMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 46;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xbCkrykBeLh1H5iRxKdt2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 47;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OTJHaMWGitatuHhJ61-1ONMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K8l92KX9k681jr7H0TRIydMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 49;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0eONDOL3eIaTQ_ULk5FZi9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nF_jtQ4wUAcEINYLazdwGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5uFTJO43uE1r_-5PbKTu-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8BPJKPgXM-o6RmUY2RedF9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TQ43cbTzdH2M4KzbISYC19MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 54;https://picasaweb.google.com/lh/photo/J8afiM9IBxEqxofKX2v8pNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_80zqtEX3MXz2MnJskZuh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 56;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KFtA66-geP4h6UopXRKuNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 57;https://picasaweb.google.com/lh/photo/u2opE0zkUAa9XQxOVR0nz9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 58;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WnNHf3L5rbKTyEIErjisTtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 59;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oi12SQGOag2SxVKJ3rouwNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 60;https://picasaweb.google.com/lh/photo/To9qNBA6ACAuQtvE8eQez9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 61;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YBzuL8xNJ4EZP64sTaSARtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 62;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o4UbxHXYxmOopZ61IlBWDdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 63;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3i8lvQUSGLOC2f2JOYbm-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 64;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2KeHMnvc2OsV8dOGnSDbqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 65;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uSZPcrbO80l4Xy_OlgyN_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 66;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uSuQCoI8hkgLNklgaO87pdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 67;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_hsJnyn0Sl7YXELX2dQrndMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 68;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L3WfVNel_YZPa6TPvcdgNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 69;https://picasaweb.google.com/lh/photo/caBAe-XBFNHKohX8hXmel9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 70;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GYUw-q2fd90X9mTJxFr1H9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 71;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tChYu26UxP8z0upRsGPMVNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 72;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Gu4I2WT30PfeP2WyfGrm2dMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 73;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FFutaiey2ese8nJtjRyfydMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 74;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vvkqo6rnQLYzkoZ_i0Kid9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 75;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S2PVS1bsEiWMH1zlZ3DJcdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 76;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C6vrj1paZJ7uPjiP_hVECdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 77;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MPYjAgUqMtd1yNcfSYhFn9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 78;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2m3hv97kCL5Ve4YUvz3gZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 79;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RwI8eFDCiRjEUT6vcyedUNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 80;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-kVzhgs80b1OyQN4XZsrldMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 81;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RegQZoNTAfMuCOd1JzIhQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 82;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YFDXLtyfrXvRBh__vcGTftMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 83;https://picasaweb.google.com/lh/photo/J6x3T-OkT9xhsTptJlX_ptMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 84;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CtjUP9oCr7fdM0uOI3oXs9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 85;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9L5vtb3gul4ea-SoL301_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 86;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FhbBE3kJkzPQBhP9HhEuKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 87;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_-B--YI9eTYaPQmLV_9Cj9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 88;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d6AKO7ifKXVjSH91_m3WNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 89;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jgZm98RjNDtWm2mbajIWvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 90;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_PEVHuOZHtPZIlRg6DiSQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 91;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GqnFSSZQrNdRjNy_klmoDtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 92;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2mHbsqiWQIdvhBTmrjL30tMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 93;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xpmH1Dbd0R8zTErDL6X1i9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 94;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zvmlZ9XYldJm_-Zo9B9T_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 95;https://picasaweb.google.com/lh/photo/abcl3n85p_FBXOEKhdoqLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 96;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tM_zfeIaIBB-uygeYRxmtdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 97;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rLTNWiaTEpQHZ6bHMWmUG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 98;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bfzLYB26ocgA1nQq72OCG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 99;https://picasaweb.google.com/lh/photo/src_2U8p-3s7qAhY9gDglNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 100;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AA-75wQRPQ9wq71IBsSIq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 101;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XeR4mZoK4OgX5RbkTnA5ptMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 102;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xDKEEnRgTSsnG_sKwBx3YdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 103;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d3_cdO0cDsg90HD8TiAwltMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 104;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1Clw040PnPyACruiSHP1OtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 105;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BMBzxCUlcOvXSUDBfbvh2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 106;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7UvaEghKD6T0dFnRL0l4AtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 107;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AyFOYg3QCN2Cq-1FSd2JDtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 108;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dt2MRyMpKfxjPvoc5dAxV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 109;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3cq2lRzbt5nm_FI2KNKddNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 110;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C8KbXv4HuXp6Kztb-pKwGtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 111;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XIAVOxeHL9Kgxr9V0t3_dtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 112;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pQI7LXLCzplV_8bwknnBbdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 113;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hm05iu9CkukofnA6Gp89ydMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 114;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GaS74wxRm9i7rCaGARIEtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 115;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j9ieJG2wAGmEAAhvInQGU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 116;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y__m4su-xpgdbQQ_54y6VtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 117;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XFCSMJE-NXGoWiZdfmStw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 118;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aZIzCbIfLBFxFVP3BGwYYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 119;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DFAensrFVqy8w6ZElaEjB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 120;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SP996W2onqnkewf8DcJdadMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 121;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_21UMl1vG3215oZPNaSAVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 122;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vevCfh8Zb0zXKk539gRWZ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 123;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EGqwnEzgmJ8s-WtFREMXUNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 124;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wJgEMY2PXTc-n7e2S2VT2dMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 125;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JWgG9-8YvOoBNGEvV4x7R9MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 126;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3hoVVXPnzQg-nRCo9_CXndMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 127;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K3Cmd8Z4nzaceKxlbCgllNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 128;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Odw9L4-60h54iLt35sRh49MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 129;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Kp6j6thXruhvYk9JT3dWJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 130;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bQUJIursA891cRvnu5zEStMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 131;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-a2Uw2u2Zv9fhhA4aU0katMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 132;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RriCw4QTgBneSOQ9AwSj79MTjNZETYmyPJy0liipFm0| 133;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OBunXiHgC1xzxlHGgz1DkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 134;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_pcGr-sXPupuciX3eoPeEdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 135;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S72s71x0EIs3UypweF87DdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 136;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8uXHQu0OVD7WXlgjxjlsvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 137;https://picasaweb.google.com/lh/photo/u6RAMPG_FbC5tuIxd6zffNMTjNZETYmyPJy0liipFm0| 138;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ws-ZC9fXGf4AAaRUK9pah9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|
Bạn có thích video này :
Tìm kiếm : HOẠT HÌNH Tom And Jerry - Tom And Jerry Cartoon FULL

Đăng nhận xét

 
Support : Copyright © 2014. Phim hoat hinh 3D - Phim hoạt hình 3D - All Rights Reserved
Quản lý bởi CHOIGAME.ASIA